Saturday, April 21, 2012

Petikan Hadis Nabi: Pada Masa Yang Manakah Kedudukan Kita?

Rasululullah s.a.w bersabda:

 Akan datang pada kalian masa kenabian sesuai dengan kehendak Allah, setelah itu habis masanya. Lalu akan datang zaman Khalifah Rashidun sesuai dengan kehendak Allah, lalu setelah itu habis masanya. Lalu datang masa kerajaan yang turun menurun sesuai dengan kehendak Allah, lalu setelah itu habis masanya. Lalu datang masa kerajaan dengan cara paksaan (peperangan) dengan kehendak Allah berdiri. lalu setelah itu habis masanya. Kemudian datang masa khilafah yang berada di atas jalan kenabian.

Hadis Riwayat Imam asy Syaiban (1/187)

No comments:

Post a Comment