Saturday, April 14, 2012

Ringkasan Sirah Rasulullah s.a.w

Ringkasan sirah Rasulullah s.a.w untuk tatapan kita bersama.
Setiap saat dari kehidupan baginda dapat memberikan pengajaran kepada setiap umat manusia.
SubhanAllah!


Ringkasan Sirah Nabi Muhammad S.A.W.


Kelahiran (Tahun 570M, 12 Rabiul Awal Tahun Gajah)


Penyusuan Ibu (selama 3 hari)


Penyusuan dengan Suwaibah (selama 4 bulan) – ibu susuan


Penyusuan dengan Halimah as-Saadiah (sehingga usia 5 tahun)
-          Peristiwa Malaikat membelah dada Nabi


Ibu Nabi, Aminah meninggal dunia


Datuk Nabi, Abdul Mutalib meninggal dunia (usia Nabi 8 tahun)


Perjalanan ke Syria (Syam) bersama bapa saudara baginda, Abu Talib (usia Nabi 12 tahun)


Perang Fujjar (usia Nabi 15 tahun)
-          Kaum Quraisy melawan suku Hawazan; permusuhan selama 4 tahun


Perjanjian Pemuda (usia Nabi 20 tahun)
-          Memulihkan hak-hak orang yang ditindas


Bekerja sebagai pengembala kambing (sejak usia Nabi 17 tahun)


Bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid


Perkahwinan dengan Khadijah (usia Nabi 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun)


Anak sulung, Qasim dilahirkan


Zainab dilahirkan


Qasim meninggal dunia pada usia 2 tahun


Mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat


Ruqayyah dilahirkan


Ummi Kalthum dilahirkan


Fatimah az-Zahra dilahirkan


Meneruskan aktiviti perniagaan dan perdagangan


Menyelesaikan pertikaian peletakan batu Hajar al-Aswad


Peristiwa kenabian dan kerasulan (usia 40 tahun)
-          Turunnya wahyu pertama


Dakwah kepada kaum kerabat (sehingga usia 43 tahun)


Wahyu terhenti seketika (usia 44 tahun)


Dakwah secara terang-terangan


Umar al-Khattab memeluk Islam


Seksaan ke atas pengikut-pengikut Baginda


Penghijrahan pengikut baginda ke Habsyah (6 lelaki & 4 perempuan)


Hijrah kedua ke Habsyah (dipimpin oleh Jaafar bin Abu Talib. Jumlah: 83 orang)


Fitnah Quraisy terhadap Islam


Sekatan ekonomi ke atas umat Islam selama 3 tahun


Kematian Abu Talib (usia Nabi 50 tahun)

Kematian Khadijah r.a


HIjrah ke Taif


Pengislaman para Jin di Lembah Nakhlah


Peristiwa Isra’ & Mikraj


Perang Bu’ath (antara kaum Aus & Khazraj)


Perjanjian Aqabah Pertama (usia Nabi 52 tahun)


Perjanjian Aqabah Kedua


Hijrah ke Madinah (Yathrib) (usia Nabi 53 tahun)


Piagam Madinah dimeterai


Menguatkan pertahanan dan mengawal jalan-jalan utama perdagangan (Tahun 1 & 2 Hijrah)


Perubahan Kiblat dari Baitul Muqadis ke Kaabah


Perang Badar (17 Ramadhan, Tahun 2 Hijrah)


Pengusiran Bani Qaynuqa (Tahun 2 Hijrah)


Ghazwah al-Kadar
-          Ghazwah: Ekspedisi ketenteraan


Ghazwah al-Sawiq


Ghazwah Zi-al-Amr


Perang Uhud (Tahun 3 Hijrah)


Tragedi al-Raji’
-          Pembunuhan para pendakwah


Tragedi Bir-al-Ma’unah (Tahun 4 Hijrah)
-          Para pendakwah terbunuh


Yahudi Bani Nazir diusir


Larangan Meminum Arak


Perang Zat al- Riqa’


Perang Badar Kedua


Perkahwinan dengan Zainab bin Jahasy (Tahun 5 Hijrah)


Perang Ahzab (Khandaq)


Yahudi Bani Qurayzah dihukum bunuh atas pengkhianatan mereka


Pertempuran Zi al-Qarad (Tahun 6 HIjrah)


Perang Bani Mustaliq


Bai’ah al- Ridhwan


Perjanjian Hudaibiah


Peristiwa Abu Basyir


Menghantar risalah/surat rasmi ke pelbagai Negara (Tahun 7 Hijrah)
-          Rom, Parsi, Mesir, Habsyah, Ghassan, Yamamah


Perang Khaybar

Kisah Tanah Fadak dan Umrah Melebihi Waktu


Khalid al-Walid, Amr bin Ash & Uthman bin Thalhah masuk Islam (Tahun 8 HIjrah)


Utusan ke Syria dibunuh


Pendakwah ke wilayah Zat Atlah & Wadi al-Qura dibunuh


Perang Mu’tah
-          Tiga panglima Islam mati syahid


Perang Zat al-Salasil


Fathu (Pembukaan) Makkah


Menghancurkan Berhala


Perang Hunain


Perang Taif


Pelantikan Gabenor Makkah


Nabi Kembali ke Madinah (Tahun 9 Hijrah)


Penghancuran Kuil Berhala


Perang Tabuk


Penduduk Thaqif Masuk Islam


Penghapusan Penyembahan Berhala di Semenanjung Tanah Arab


Putera Nabi, Ibrahim meninggal dunia

Ali bin Abi Talib diutus ke Yaman (Tahun 10 Hijrah)


Haji Wada’ (Perpisahan)


Khutbah Terakhir


Rasulullah s.a.w Jatuh Sakit & Wafat (Tahun 11 Hijrah)

No comments:

Post a Comment